Terapia Dzieci z dystrofią mięśniową

O terapii stosowanej w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej UMB

61b26d7f-532d-43f4-adc3-9404834eb890jpg

http://www.radio.bialystok.pl/radioskop/index/id/151046


Sienkiewicz D., Kułak W., Okurowska-Zawada B., Paszko-Patej G., Wojtkowski J., Sochoń K., Kalinowska A., Okulczyk K., Sienkiewicz J., McEachern E.: Efficacy and the Safety of Granulocyte Colony-Stimulating Factor Treatment in Patients with Muscular Dystrophy: A Non-Randomized Clinical Trial. Front Neurol. 2017 Oct 26;8:566. doi: 10.3389/fneur.2017.00566. >> więcej