Dział wsparcia psychicznego

Agnieszka Kułak-Bejda

zdjciejpg

Dr n.med., lekarz, absolwentka  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Aktualnie pracuje jako asystent w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestniczyła w licznych szkoleniach jak :

•Warsztaty - Współpraca pielęgniarek i położnych z Narodowym Funduszem Zdrowia
•Warsztaty - Grupa Balinta - Kurs zakończony certyfikatem
•Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych (PWN/UMB) - Kurs zakończony certyfikatem
•Jak interpretować prawo autorskie na Uczelni (UMB) - Kurs zakończony certyfikatem
• Grupa wsparcia „kołem ratunkowym” po starcie (w oparciu o działania organizacji pozarządowej)
•Prawa rodziców po stracie dziecka - co tak naprawdę im przysługuje, a o czym często się nie mówi
•Praca z rodzicami, którzy doświadczyli poronienia lub straty okołoporodowej - Kurs zakończony certyfikatem
•Terapia Perspektyw Czasowych
- Kurs zakończony certyfikatem

Członek Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Miasto Białystok w 2018 roku.