Edukacja

•17 styczeń 2018 - Spotkanie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Osób Niepełnosprawnych, Panem Adamem Kujawą oraz prezentacja filmu pt. „Nieinni”, połączona z promocją kampanii społecznej „Nieinni” na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB - Współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
•rok akademicki 2017/2018 - Akademia Młodego Naukowca, w grupie dzieci z zespołem Down - Współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku i Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB
•rok akademicki 2017/2018 - Uniwersytet Zdrowego Seniora - Współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku i Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB
•rok akademicki 2017/2018 - Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej, dla seniorów - Współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku i Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB
•30 listopad 2018 - Warsztaty „Bezpieczne procedury związane z przemieszczaniem pacjentów” - Współorganizacja z Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB Organizacja
•30 listopad 2018 - Warsztaty „Bezpieczne procedury obsługi linii naczyniowej” - Współorganizacja z Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB
•18 maj 2018 - Warsztaty „ Pomoc w sytuacji straty dziecka. Interwencja kryzysowa. śmierć i proces żałoby” Współorganizacja z Fundacją „By dalej iść” oraz Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB i Organizacja
•18 maj 2018 - Warsztaty „Praca z rodzicami, którzy doświadczyli poronienia lub straty okołoporodowej” Współorganizacja z Fundacją „Nagle sami” oraz Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB i Organizacja (18 maj 2018)
•19 maj 2018 - Warsztaty „Grupa Balinta” Współorganizacja z Polskim Towarzystwem im. Alberta Schweitzera w Poznaniu” oraz Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB i Organizacja (19 maj 2018)
•rok akademicki 2018/2019 - Uniwersytet Zdrowego Seniora - Współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku i Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB