Akcje charytatywne

•od października 2017 - Zakręcona akcja - polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich sprzedaży będzie przeznaczony dla podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku - Współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
•styczeń/luty 2018 - Akcja zbiórki artykułów do prowadzenia terapii zajęciowej z pacjentami Kliniki Psychiatrii UMB - Współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
•od marca 2018 - Akcji zbiórki karmy dla psów ze schroniska w Białymstoku - Współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
•od marca 2018 - rozpropagowanie akcji pomocy dla Marcela i jego rodziny (zbiórka funduszy na leczenie) - Współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
•od marca 2018 - rozpropagowanie akcji pomocy dla Zuzi Kretowicz, córki absolwentki Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB (zbiórka funduszy na leczenie) - Współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
•od marca 2018 - rozpoczęcie współpracy z serwisem FaniMani, prowadzonym przez Fundację FaniMani, której misją jest wspieranie innych organizacji w zbieraniu funduszy na realizację ich działań i celów. Wystraczy, że osoba chętna wspomóc Stowarzyszenie wejdzie na stronę https://fanimani.pl/prosalute/, kliknie „wspieram” i wybierze sklep, w którym chce dokonać zakupów, a część wartości zakupów trafi na konto Stowarzyszenia, przy czym kupujący zapłaci tyle samo i by zapłacił bez wybrania wsparcia Stowarzyszenia
•1 czerwiec 2018 - Dzień Dziecka w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej - obdarowanie pacjentów Kliniki podarunkami
•Od 27 sierpnia 2018 – rozpoczęcie zbiorki charytatywnej - Charytatywni Allegro - na rzecz terapii dzieci z dystrofią mięśniową – zgłoszenie zbiórki 2018/3630/OR w okresie 29.08.2018 do 30.06.2019
https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=4522
•25 października 2018 - Koncert Charytatywny Anny Wyszkoni Na Rzecz Walki z Dystrofią Mięśniową w celu pozyskania środków na zakup kolejnych partii leku dla dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
•25 październik 2018 – zorganizowanie MAŁEJ LOTERII FANTOWEJ w celu pozyskania środków na zakup kolejnych partii leku dla dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (uzyskano zgodę Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku mł. insp. Macieja Fiłończuka z dnia 04.09.2018)
•październik 2018/maj 2019 - VII edycja Zakręconej akcji - polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich sprzedaży będzie przeznaczony na terapię dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” oraz Stowarzyszenia Pro Salute
•październik 2018 – wsparcie wspólnie z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB akcji Fundacji „Redemptoris Missio” - CZARY MARY OKULARY - akcja pomocy mieszkańcom Afryki – zbiórka okularów z oprawkami.
•październik 2018 – przekazanie artykułów do prowadzenia terapii zajęciowej z pacjentami Oddziału Dziennego psychiatrycznego UDSK w Białymstoku
•od października 2018 - zainicjowanie utworzenia zbiórki np. urodzinowej, z okazji ślubu, innej uroczystości na portalu facebook - https://www.facebook.com/fundraisers/
•listopad-grudzień 2018 – akcja PACZKA OD MIKOŁAJA - pomoc w organizacji Świąt Bożego Narodzenia najbardziej potrzebującym pracownikom i emerytom UMB, prowadzona wspólnie z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Działem Spraw Pracowniczych UMB
•5 listopad 2018 – 5 styczeń 2019 – akcja „Łańcuch dobra” - akcja bicia rekordu długości łańcucha choinkowego z papieru dla dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB. Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne - ma pokazać dzieciom z dystrofią, że nie są samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach którzy są z nimi, którzy wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują trud walki, może nie z nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie jak najdłuższego łańcucha - w ten sposób chcemy dać im sygnał, że jak nam uda się zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to oni dadzą radę walczyć z chorobą.
grudzień 2018 – Akcja zostań Świętym Mikołajem dla Dzieci z Dystrofią Mięśniową – zbiórka upominków dla podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
•grudzień 2018 - Świąteczny List od Przyjaciela – prośba skierowana do dzieci i całych klas, aby napisały życzenia świąteczne do dzieci z dystrofią mięśniową oraz pozostałych pacjentów z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB. Akcja ma na celu pokazanie, że dzieci z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB mają przyjaciół, którzy myślą o nich i wierzą w ich wyzdrowienie.
•grudzień 2018 – akcja Prezent od Mikołaja - przekazanie osobiste lub listowne upominków świątecznych dzieciom z dystrofią mięśniową oraz pozostałych pacjentów z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB
•07.01.2019 – akcji łączenia „Łańcucha dobra” - bicia rekordu długości łańcucha choinkowego z papieru dla dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB
•12.01.2019 – organizacja koncertu charytatywnego „WYŚPIEWAJMY DOBRO. KOLĘDOWANIE Z TOMKIEM
KAMIŃSKIM I GOŚĆMI” na rzecz pozyskania funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB, który odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku
•14.02.2019-14.04.2019 – KWITNĄCE SERCA – akcja Charytatywna na rzecz pozyskania funduszy na terapię i rehabilitację dla dzieci z dystrofią mięśniową.  
•09.03.2019 - ZAKWITNIJ ZDROWIEM NA WIOSNĘ - akcja prozdrowotna a galerii Alfa w Białymstoku.
•Marzec 2019 - wsparcia akcji Fundacji Mali Wojownicy, zbiórka rzeczy dla dzieciaczków z Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku.
•Od kwietnia 2019 - ZACZARUJMY PATIO - zmiana „kolorytu” patio rehabilitacyjnego Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB
•14 październik 2019 – Koncert charytatywny KASI KOWALSKIEJ