Warsztaty

  • 30 listopad 2017 - Warsztaty „Bezpieczne procedury związane z przemieszczaniem pacjentów” - Współorganizacja z Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB Organizacja
  • 30 listopad 2017 - Warsztaty „Bezpieczne procedury obsługi linii naczyniowej”  - Współorganizacja z Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB
  • 18 maj 2018 - Warsztaty „ Pomoc w sytuacji straty dziecka. Interwencja kryzysowa. śmierć i proces żałoby” Współorganizacja z Fundacją „By dalej iść” oraz Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB i Organizacja
  • 18 maj 2018  - Warsztaty „Praca z rodzicami, którzy doświadczyli poronienia lub straty okołoporodowej” Współorganizacja z Fundacją „Nagle sami” oraz Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB i Organizacja
  • 19 maj 2018  - Warsztaty „Grupa Balinta” Współorganizacja z Polskim Towarzystwem im. Alberta Schweitzera w Poznaniu” oraz Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB i Organizacja