Komisja rewizyjna

Matylda Sierakowska – Przewodnicząca Komisji

matyldajpg

Dr hab. n. o zdr., mgr pielęgniarstwa, pracownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej. Posiada specjalizacje Iº z medycyny społecznej, IIº z organizacji i zarządzania. Absolwentka studiów podyplomowych – Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kursu „Komunikacja kliniczna w języku angielskim” na poziomie B1 w ramach projektu „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”. Kierowała projektem badawczym nt. Pomiar potrzeb edukacyjnych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów z wykorzystaniem polskiej wersji kwestionariusza ENAT (Pol- ENAT). Prowadzi prace, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Leeds UK, w zakresie walidacji i kulturowej adaptacji kwestionariusza do oceny jakości życia w twardzinie układowej (SScQoL) – pierwsze doniesienie zjazdowe zgłoszone w 2016 roku na Europejski Kongres Reumatologiczny EULAR 2016 London. Jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Oddział Białystok. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB koordynatorem akcji w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE”, „Bez domu, ale nie bez pomocy” oraz „Studenckie skrzydła pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji. Jest także członkiem Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego, Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy z przygotowania zawodowego. Jest współredaktorem podręcznika Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej, wydanym przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL.


Bogumiła Kraszyńska - Członek Komisji

dsc07100_1jpg

Pracownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB, absolwentka Studiów Wschodnich UwB, kierunek - Komunikacja Wielokulturowa.


Andrzej Guzowski - Członek Komisji

orca-image-1503908997261jpg_1503908997508_1jpeg

Dr nauk o zdrowiu, asystent  w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Swoją przygodę z nauką rozpoczął w roku 2004 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, następnie studiował Teologię  na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dyplom dr nauk o zdrowiu obronił na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB w roku 2013. Tematyka zainteresowań naukowych obejmuje tanatologię, pasjologię, a także kwestie cierpienia i samotności,  eschateologię - apokatastazę oraz  teologię pustyni i dialogu wielokulturowego. Poza nauką bystry obserwator świata, dziennikarz,  reportażysta radiowy.  w 2007 roku reprezentował polską radiofonię na prestiżowym konkursie radiowo telewizyjnym w Barcelonie Premios Ondos. Wygrał także stypendium im Jacka Stwory dla młodych reportażystów - fundowane przez Prezesa Polskiego Radia.