O nas

Stowarzyszenie powstało w roku 2017. Jest Stowarzyszeniem non-profit, zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla promowania i wspierania zdrowia w różnych grupach społecznych, prowadzenia działalności naukowo-szkoleniowej oraz charytatywnej.

Nie mamy etatowych pracowników i sztabu PR do pomocy, wszyscy pracujemy zawodowo, w większości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, bardzo się lubimy, przyjaźnimy i zawsze wspieramy, a w Stowarzyszeniu działamy woluntarystycznie, bez wynagrodzenia.

Celem Stowarzyszenia jest:

•działalność charytatywna,
•podejmowanie działań mających na celu ochronę i promocję zdrowia,
•prowadzenie działalności naukowo-szkoleniowej,
•promocja i organizacja wolontariatu,
•pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie nierówności społecznych,
•działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych i samotnych w trudnej sytuacji losowej,
•promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych,
•upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
•działalność na rzecz mniejszości narodowych,
•działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
•działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
•przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
•działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
•upowszechnianie działań proekologicznych.

Nasze Motta:  

·...ludziom trzeba pomagać, bo jak sami będziemy potrzebowali pomocy, to ona do nas zawsze przypłynie. Z innego portu, ale przypłynie (Anna Ficner-Ogonowska) ... inaczej nie pozna drogi

·Dobro do nas wraca każdego dnia: w czyimś uśmiechu, ciepłym słowie, w promykach porannego słońca. Dobro to czyjaś dłoń wyciągnięta do nas w potrzebie, serdeczny uścisk i poklepanie po plecach, kiedy życie wydaje się beznadziejne (Gabriela Gargaś)

·Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci (Paulo Coelho)

·Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu (Mikołaj Gogol)

·Najsilniejsze osoby znajdują czas, by pomóc innym nawet jeśli same mają problemy


REGON: 368007416

NIP: 5423280794

KRS: 0000690380

ADRES: Mieszka I 4/131, 15-054 Białystok


Konto Stowarzyszenia

Bank: IDEA BANK S.A.

Nr konta: 28 1950 0001 2006 0038 7745 0002

Subkonto na rzecz terapii dzieci z dystrofią mięśniową

Bank: IDEA BANK S.A.

Nr konta: 71 1950 0001 2006 0038 7745 0004Dane rachunku:
Stowarzyszenie „Pro Salute”
ul. Mieszka I 4/131, 15-054 Białystok
Nr konta: 28 1950 0001 2006 0038 7745 0002
Bank: IDEA BANK S.A.

RODO »więcejJak zostać członkiem stowarzyszenia - więcej

Wypełnioną deklarację (więcej) wraz z potwierdzeniem przelewu składek prosimy przesłać listownie na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Pro Salute, ul. Mickiewicza 35/3, 15-213 Białystok


NAGRODY I NOMINACJE:


Inicjatywa Społeczna Roku 2019

W kategorii Edukacja i sport:

LAUREAT: Stowarzyszenie Pro Salute za inicjatywę „Uniwersytet Zdrowego Seniora i Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej”, która propaguje zdrowy styl życia i postawy prozdrowotne, poszerza wiedzę na ten temat wśród osób starszych oraz aktywizuje je społecznie.

W kategorii Budowanie wspólnoty lokalnej:

WYRÓŻNIENIE: Stowarzyszenie Pro Salute za inicjatywę „Zaczarujmy patio”, która polegała na odnowieniu patio Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


NOMINACJA - "Osobowość Roku 2019" - więcej

WYRÓŻNIENIE: Stowarzyszenie Pro Salute za inicjatywę „Zaczarujmy patio”, która polegała na odnowieniu patio Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
TYTUŁ "SPOŁECZNIK ROKU 2018" tygodnika Newsweek Polska dla Prezes Stowarzyszenia- więcej
FILM "SPOŁECZNIK ROKU 2018" - więcej
WYWIAD W RADIO MUZO.FM z Prezes Stowarzyszenia - więcej
NOMINACJA - "Osobowość Roku 2018" - więcej
NAGRODA - Stowarzyszenie Pro Salute "Miejsce przyjazne Seniorom" - więcej

NAGRODA dla Prezes Stowarzyszenia - "Człowiek wiedzy i doświadczenia" - więcej

NOMINACJA - "Podlaska Marka Roku" - więcej

NOMINACJA - do Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody" - więcej

NOMINACJA - "Osobowość Roku 2017" - więcejStatut Stowarzyszenia

STATUT_2020.pdf