Zarząd Stowarzyszenia

Elżbieta Krajewska-Kułak – Prezes Zarządu

mamajpg

Prof. dr hab. med., absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku; prawo wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki; kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB; Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB; przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Wolontariatu, Redaktor naczelna czasopisma naukowego Progress in Health Sciences. Od 2018 roku członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów naukowych, od 2019 - członek Rady Doskonałości Naukowej K, do kwietnia 2018 roku przewodnicząca Rady Fundacji "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami. Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, ekspert PKA. Ekspertka w ogólnopolskiej kampanii Znane Ekspertki. Społecznik, pomysłodawczyni i organizatorka dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Członek Miejskiego Zespołu Koordynującego Realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2020 w Białymstoku. W roku 2018 nominowana w kategorii całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa do VII edycji Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody" oraz na Osobowość Roku 2018 i 2019 w kategorii „Działalność Społeczna i Charytatywna” (za rok 2017 i 2018) do Plebiscytu organizowanego przez Kurier Poranny i Gazetę Wyborczą. Członek komitetów redakcyjnych i naukowych 12 czasopism naukowych, recenzent 59 czasopism naukowych, członek 7 towarzystw naukowych, promotor 39 zakończonych rozpraw doktorskich. Autorka i współautorka ponad 540 artykułów naukowych, 17 podręczników, 60 monografii, 44 rozdziałów w podręcznikach i 424 rozdziałów w monografiach, 482 komunikatów zjazdowych. Zainteresowania naukowe obejmują mikologię lekarską, laboratoryjną i środowiskową, problemy stygmatyzacji, opieki paliatywnej i wielokulturowości w medycynie, tanatoedukację oraz interdyscyplinarne badania naukowe związane z promocją zdrowia i samoopieką w zdrowiu i chorobie, jakością życia pacjentów w różnych stanach chorobowych, narażeniami zawodowymi pracowników ochrony zdrowia, zachowaniami ryzykownymi.Jolanta Ewa Lewko – Wiceprezes Zarządu

jolajpg

Dr hab. n. o zdr., mgr pielęgniarstwa, adiunkt w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada specjalizacje z medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminów Specjalizacyjnych w pielęgniarstwie chirurgicznym. Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Primary Care Diabetes Society. Była stypendystką m.in.  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Clifford and Mary Corbridge Trust Robinson College, Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Rady Naukowej Czasopism Problemy Pielęgniarstwa i Journal of Nursing Care. Managing Editor w czasopiśmie Progress in Health Sciences. Zainteresowania naukowe to jakość życia i problemy zdrowotne pacjentów z cukrzycą oraz osób starszych, edukacja zdrowotna, postawy studentów pielęgniarstwa.


Cecylia Regina Łukaszuk – Członek Zarządu

cecylkajpg

 

Dr hab. n. o zdr., adiunkt w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Poddziałem Analityki Medycznej AMB oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi”. Autor i współautor rozdziałów książek oraz ponad 200 artykułów krajowych i zagranicznych. Członek 3 towarzystw naukowych. Zainteresowania naukowe obejmują  mikologię lekarską, laboratoryjną i środowiskową. Zainteresowania prywatne – muzyka i śpiew, podróże, książki. Pełnomocnik Prezesa ds. RODO.


Anna Backiel-Cybulska – Skarbnik

aniajpg

Magister, samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Absolwentka kierunków "Finanse i bankowość" (I stopnia) oraz "Administracja publiczna" (II stopnia). Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie wykonywanego zawodu. Opiekun administracyjny Uniwersytetu Zdrowego Seniora (UZS) i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej, działających na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.


Mateusz Cybulski – Sekretarz Zarządu

mateuszcybulskijpg

Dr hab. n. o zdr. , adiunkt w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Autor publikacji naukowych z zakresu geriatrii i gerontologii w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Jego zainteresowania naukowe dotyczą opieki nad osobami starszymi oraz problemów osób w podeszłym wieku w sferze biopsychospołecznej. Koordynator Uniwersytetu Zdrowego Seniora (UZS) i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej, działających na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Kierownik studiów podyplomowych „Interdyscyplinarna Opieka Psychogeriatryczna” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prowadził wykłady dla seniorów w ramach UZS oraz innych UTW w województwie podlaskim. Pierwszy redaktor naukowy podręczników „Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego” i "Psychogeriatria", wydanych przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL oraz monografii naukowych "Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa" i "Edukacja prozdrowotna seniorów jako szansa na pomyślne starzenie się na przykładzie miasta Białegostoku".