Wolontariat

Stowarzyszenie w organizacji akcji charytatywnych i popularyzujących zachowania prozdrowotne ściśle współpracuje z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.


Koordynator wolontariatu
grzegorzbejdajpg
Dr n. o. zdr. Grzegorz Bejda

Mgr psychologii, mgr teologii, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Od kwietnia 2015 do lutego 2017 pełnił funkcję koordynatora wolontariatu Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. Aktualnie wykładowca w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku i na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.


Zastępca Koordynatora wolontariatu

26166790_1957809527565785_8584602630846773463_njpg
Łukasz Kononiuk

Z zamiłowania fotograf (https://www.facebook.com/KononiukFoto/), który z powodzeniem łączy tę pasję z wolontariatem, bieganiem i podróżami. Jego dewizą są słowa Ghandiego: "Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym".

Łukasz Kononiuk został laureatem 11. edycji konkursu Barwy Wolontariatu.


Za
stępca Koordynatora wolontariatu
zdjciejpg
Dr n. o. zdr. Emila Harasim-Piszczatowska

Ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Zdrowie Publiczne uzyskując Honorowy Dyplom Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Opiekun wolontariuszy Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Koła Naukowego Wolontariuszy Medycznych. Organizatorka akcji charytatywnych, m.in. koncertu na rzecz Dzieci z Domu dziecka, spotkania edukacyjnego "Mamy Zdrowie Piersi" oraz zbiórek. Autorka i współautorka publikacji o tematyce dotyczącej zachowań zdrowotnych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą nierówności w zdrowiu, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych zachowań zdrowotnych, szczególnie w grupie kobiet w wieku prokreacyjnym. Zainteresowania prywatne to podróże oraz slow fashion.


Wolontariat - pasja działania

"Dziękuję, że jesteś..."
Przy Tobie nie muszę deklarować wyczynów
Nie oczekujesz ode mnie nic innego oprócz tego,
że chętnie spędzę czas w Twoim towarzystwie.
Nie wywierasz na mnie nacisku.
Z tobą mogę się poświęcić i powygłupiać.
Przy Tobie mogę się poświęcić i powygłupiać.
z powodów, których inni kręcili by nosem.
Gdy jesteśmy razem nie muszę silić się
na mądrość, pracowitość i wytworność
Gdyby nie istnieli ludzie tacy, jak Ty,
trudno by mi było...
Rainer Haak


Wolontariusze to swoiste „zasoby naturalne” trzeciego sektora. Jeżeli od najmłodszych lat nauczy się daną osobę pewnych społecznych zachowań w domu, w przedszkolu, w szkole i jeśli spotka się ona z takimi działaniami w swoim życiu, uczestniczy w nich, to później, gdy już jako dorosły, jeśli będzie miał wolną chwilę, to zostanie wolontariuszem.

Wolontariusze pomagają bezinteresownie, głęboko wierząc, że miłość się mnoży, kiedy się nią dzieli oraz że człowiek ma tyle z życia, ile potrafi dać innym, najsłabszym -głodującym, chorym dzieciom w Afryce, niepełnosprawnym obok nas, bezdomnym zwierzętom.

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, status materialny i wykształcenie.
Wolontariusz powinien być kreatywny, zdolny sam generować dla siebie wyzwania, skłonny powierzyć swój czas i energię na potrzeby organizacji, szybko uczyć się, być elastycznym, przekonanym co do celów działania organizacji i swojej roli w niej oraz dysponować kwalifikacjami odpowiednimi do rodzaju wykonywanych obowiązków. Nie żyje dla siebie, tylko dla kogoś. Bo jak twierdził Jan Papież II "Groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz".

W – wyjątkowa osoba

O – otwarta na potrzeby drugiego człowieka

L – lojalna wobec siebie i innych

O – oddana podopiecznym i ich rodzinom

N –  nigdy lub bardzo rzadko tracąca cierpliwość

T –  traktująca to co robi, bardzo poważnie, jako szczególne wyzwanie

A – aktywna

R – radosna -  praca daje jej satysfakcję i motywację do działania

I –  indywidualista, ale potrafiący działać zespołowo

U – uśmiechająca się często - traktująca uśmiech jako swoją wizytówkę

S – sumienna

Z – zawsze gotowa pomagać


Magiczna siła wolontariatu szpitalnego. Podręcznik dla wolontariuszy - więcej

Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami. Zasady organizacji przyjaznej wolontariuszom - więcej

Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik prawny - więcej

Poradnik wolontariusza w opiece społecznej - więcej


Wolontariat w sieci

O wolontariacie w teorii: www.wolontariat.abc.pl
Wolontariat Europejski: www.mlodziez.org.pl
Wolontariat w Polsce: www.pozytek.gov.pl
Portal organizacji pozarządowych: www.ngo.pl
Amnesty International: www.amnesty.org.pl
Caritas: www.caritas.pl
Polska Akcja Humanitarna: www.pah.org.pl
Polski Czerwony Krzyż: www.pck.org.pl
Serwis sieci centrów wolontariatu: www.wolontariat.org.pl
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: www.wosp.org.pl