Stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie powstało w roku 2017. Jest Stowarzyszeniem non-profit, zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla promowania i wspierania zdrowia w różnych grupach społecznych, prowadzenia działalności naukowo-szkoleniowej oraz charytatywnej.
Nie mamy etatowych pracowników i sztabu PR do pomocy, wszyscy pracujemy zawodowo, w większości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, bardzo się lubimy, przyjaźnimy i zawsze wspieramy, a w Stowarzyszeniu działamy woluntarystycznie, bez wynagrodzenia.

Radio Białystok „Trzeci Sektor” – reportaż o Stowarzyszeniu

„Dobro do nas wraca każdego dnia: w czyimś uśmiechu, ciepłym słowie, w promykach porannego słońca. Dobro to czyjaś dłoń wyciągnięta do nas w potrzebie, serdeczny uścisk i poklepanie po plecach, kiedy życie wydaje się beznadziejne”. – Gabriela Gargaś

Cele stowarzyszenia

Zarząd - kadencja 2022-2027

Prof. dr hab. med., absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku; prawo wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki; kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB; Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

Nagrodzona tytułem „Człowiek wiedzy i doświadczenia” nadanym przez Kapitułę Koalicji Prezesi-Wolontariusze (2018), Tytułem „Społecznika Roku 2018” Tygodnika „Newsweek Polska” (2019) oraz laureatka IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w kategorii całokształt dokonań oraz i godna naśladowania postawa życiowa w roku 2021. Członek Rady Doskonałości Naukowej
Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, Magister pielęgniarstwa. Kierownik Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada specjalizacje z medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminów Specjalizacyjnych w pielęgniarstwie chirurgicznym.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., adiunkt w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Koordynator Uniwersytetu Zdrowego Seniora (UZS) i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej, działających na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Kierownik studiów podyplomowych „Interdyscyplinarna Opieka Psychogeriatryczna” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu adiunkt w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Poddziałem Analityki Medycznej AMB oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi”.

Pracownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB, absolwentka studiów I stopnia na kierunku Studia Wschodnie - Komunikacja Wielokulturowa i studiów II stopnia na Wydziale Historyczno – Socjologicznym UwB, kierunek Socjologia, specjalność – socjologia komunikacji społecznej i mediów.

Komisja rewizyjna - kadencja 2022-2027

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Akademii Coachingu przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.  

Dziennikarka telewizyjna, przez 20 lat związania z TVP S.A. Oddział w Białymstoku.  

Trener wystąpień publicznych i media coach, prowadzący szkolenia i warsztaty, między innym na kierunku: „Coaching w biznesie” na WIZ Politechniki Białostockiej.  

Koordynator Geekstok.pl – portalu promującego podlaską naukę, osobowości i osiągnięcia akademickie.
Zawodowo związany z handlem, a prywatnie uwielbia muzykę oraz niedzielne spacery krajobrazowe z narzeczoną i psem Feliksem. Jako wolontariusz znajduje czas od kilku lat by dawać uśmiech innym, gdyż radość innego człowieka daje siłę i motywację do dalszego działania.
Doktor nauk o zdrowiu, magister fizjoterapii, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, od 2010 asystent Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" UMB.

Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne 2023

Sprawozdanie merytoryczne 2022

Podsumowanie pięciu lat Stowarzyszenia

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Sprawozdanie merytoryczne 08.2017 – 03.2018

Sprawozdanie finansowe 2023

Sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdanie finansowe 2021

Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie Loterii Fantowej

Działy stowarzyszenia

Zespół ds. Public Relations

Bogumiła Kraszyńska

Koordynator ds. społecznych

Magister socjologii, pracownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB, absolwentka Studiów Wschodnich UwB, kierunek - Komunikacja Wielokulturowa.
Joanna Fiłon

Koordynator ds. promocji

Doktor nauk o zdrowiu, Magister chemii, asystent w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada specjalizację ze zdrowia publicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.
Andrzej Guzowski

Rzecznik prasowy

Doktor nauk o zdrowiu, asystent w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bystry obserwator świata, dziennikarz, reportażysta radiowy.  w 2007 roku reprezentował polską radiofonię na prestiżowym konkursie radiowo telewizyjnym w Barcelonie Premios Ondos. Wygrał także stypendium im Jacka Stwory dla młodych reportażystów - fundowane przez Prezesa Polskiego Radia.

Dział medyczny

Wojciech Kułak

Prof. dr hab. med., absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku; prawo wykonywania zawodu lekarza; kierownik Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Kontaktów z zagranicą, Redaktor czasopisma Progress in Health Sciences. Do kwietnia 2018 roku przewodniczący Rady Fundacji "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami. Współorganizator dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Członek komitetu redakcyjnego Neurologii Dziecięcej. Członek Towarzystwa Neurologów Dziecięcych i Rehabilitacji. Autor 255 prac naukowych oraz promotor 9 zakończonych rozpraw doktorskich. Zainteresowania naukowe obejmują neurologię dziecięcą, rehabilitację medyczną oraz badania naukowe związane z neuroobrazowaniem dzieci z mózgowym porażeniem, dystrofią mięśniową, jakością życia pacjentów niepełnosprawnych oraz zastosowaniem czynnika stymulującego kolonię granulocytów u pacjentów z dystrofią mięśniową oraz mózgowym porażeniem dziecięcym.

Dział prawny

Marta Blecharczyk

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, absolwentka XXVII Promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Dział wsparcia psychicznego

Agnieszka Kułak – Bejda

Doktor nauk medycznych

Lekarz, psychotraumatolog, absolwentka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Aktualnie pracuje jako asystent w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz w Centrum terapii Allenort Białystok.
Grzegorz Bejda

Doktor nauk o zdrowiu

Magister psychologii, magister teologii, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Od kwietnia 2015 do lutego 2017 pełnił funkcję koordynatora wolontariatu Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. Aktualnie pracuje w   Centrum terapii Allenort Białystok oraz w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku

Dział księgowości

Rodzice Rodzicom

Masz pytania? Napisz! - prosaluterodzice@gmail.com

Zdzisław Rapnicki

Koordynator ds. kontaktów z rodzicami

Od kilku lat wraz z żoną walczy o godne życie syna chorującego na DMD. Zawodowo drukarz pracuje w poligrafii.  Lubi muzykę, dobrą książkę. Od niedawna próbuje realizować się w wolontariacie.

Wolontariat

Paulina Aniśko

Zastępca Koordynatora wolontariatu

Magister pielęgniarstwa, Studentka Szkoły Doktorskiej UMB, Opiekun Studenckiego Koła Wolontariuszy Medycznych Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB i opiekun wolontariuszy Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Zawodowo związana z onkologią. W wolontariacie odnajduje się od 10 lat, zawsze gotowa by dawać radość innym. Uwielbia czytać książki kryminalne i popularnonaukowe oraz gotować. Odkrywanie urokliwych miejsc w trakcie spacerów w naszym regionie jest najlepszym sposobem do spędzenia niedzielnego południa.

Paweł Trambecki

Koordynator wolontariatu

Zawodowo związany z handlem a prywatnie uwielbia muzykę oraz niedzielne spacery krajobrazowe z narzeczoną i Feliksem (pies beagle). Jako wolontariusz znajduje czas od kilku lat by dawać uśmiech innym, gdyż radość innego człowieka daje siłę i motywację do dalszego działania.
Łukasz Kononiuk

Zastępca Koordynatora wolontariatu

Z zamiłowania fotograf (https://www.facebook.com/KononiukFoto/), który z powodzeniem łączy tę pasję z wolontariatem, bieganiem i podróżami. Jego dewizą są słowa Ghandiego: "Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym".  Łukasz Kononiuk został laureatem 11. edycji konkursu Barwy Wolontariatu.
Magda Popławska

Zastępca Koordynatora wolontariatu

Studentka Kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Prywatnie lubi muzykę, spacery, podróże i spędzać czas z bliskimi. W wolontariacie działa od 2020 roku. Uważa, że uśmiechem można nieświadomie komuś dodać otuchy. 
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.” – św. Jan Paweł II

Monika Podolszańska

Zastępca Koordynatora wolontariatu

Studentka fizjoterapii w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku. Uwielbia zajmować się dziećmi i to właśnie z nimi ma nadzieję w przyszłości pracować. W wolnych chwilach kocha czytać książki oraz śpiewać. Miłośniczka zwierząt, zwłaszcza królików (sama jest w posiadaniu jednego o imieniu Roxi). W wolontariacie udziela się od 2014r.

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale czynów. Nie ważne jest to co się ma , ale czym się dzieli z innymi." ~Jan Paweł II~

Wolontariat – pasja działania

„Dziękuję, że jesteś…”
Przy Tobie nie muszę deklarować wyczynów
Nie oczekujesz ode mnie nic innego oprócz tego,
że chętnie spędzę czas w Twoim towarzystwie.
Nie wywierasz na mnie nacisku.
Z tobą mogę się poświęcić i powygłupiać.
Przy Tobie mogę się poświęcić i powygłupiać.
z powodów, których inni kręcili by nosem.
Gdy jesteśmy razem nie muszę silić się
na mądrość, pracowitość i wytworność
Gdyby nie istnieli ludzie tacy, jak Ty,
trudno by mi było…

Rainer Haak 
Wolontariusze to swoiste „zasoby naturalne” trzeciego sektora. Jeżeli od najmłodszych lat nauczy się daną osobę pewnych społecznych zachowań w domu, w przedszkolu, w szkole i jeśli spotka się ona z takimi działaniami w swoim życiu, uczestniczy w nich, to później, gdy już jako dorosły, jeśli będzie miał wolną chwilę, to zostanie wolontariuszem.

Wolontariusze pomagają bezinteresownie, głęboko wierząc, że miłość się mnoży, kiedy się nią dzieli oraz że człowiek ma tyle z życia, ile potrafi dać innym, najsłabszym -głodującym, chorym dzieciom w Afryce, niepełnosprawnym obok nas, bezdomnym zwierzętom. 

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, status materialny i wykształcenie. 

Wolontariusz powinien być kreatywny, zdolny sam generować dla siebie wyzwania, skłonny powierzyć swój czas i energię na potrzeby organizacji, szybko uczyć się, być elastycznym, przekonanym co do celów działania organizacji i swojej roli w niej oraz dysponować kwalifikacjami odpowiednimi do rodzaju wykonywanych obowiązków. Nie żyje dla siebie, tylko dla kogoś. Bo jak twierdził Jan Papież II „Groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz”.

W – wyjątkowa osoba 
O – otwarta na potrzeby drugiego człowieka
L – lojalna wobec siebie i innych
O – oddana podopiecznym i ich rodzinom
N –  nigdy lub bardzo rzadko tracąca cierpliwość
T –  traktująca to co robi, bardzo poważnie, jako szczególne wyzwanie
A – aktywna
R – radosna –  praca daje jej satysfakcję i motywację do działania
I –  indywidualista, ale potrafiący działać zespołowo
U – uśmiechająca się często – traktująca uśmiech jako swoją wizytówkę
S – sumienna
Z – zawsze gotowa pomagać

Magiczna siła wolontariatu szpitalnego. Podręcznik dla wolontariuszy – więcej
Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami. Zasady organizacji przyjaznej wolontariuszom – więcej 
Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik prawny – więcej 
Poradnik wolontariusza w opiece społecznej –więcej 

Wolontariat w sieci

Kontakt

Adres korespondencyjny

Ul. Mickiewicza 35/3,
15-213 Białystok

Telefon

+48 601 813 856

E-mail:

stowarzyszenieprosalute@gmail.com

Zaobserwuj nas!